Panik på kliniken (1996)

... blev uppföljningen på framgången med Kuta & Kör. Återigen en fars av engelsmannen Ray Cooney. Talis Vasko spelade läkaren som var navet runt vilken förvecklingarna snurrade i allt snabbare takt. Hoppas Talis har bättre kontroll på läget i verkligheten, nu när han är chef i landstinget på riktigt. Dessutom medverkade Siv Carlsson, annars känd för sin rollfigur Augustina.


Aktörer:
Petter Ahlfors, Siv Carlsson, Roger Davidsson, Jan-Åke Dellberg, Lena Jonzon, Omid Khansari, Björn Olofsson, Ronny Träff, Talis Vasko, Maria Wranå, Nils Åkesson.