Välkommen till Växjö teater!

Växjö Teater är vår fantastiska spelplats. Den magnifika inramningen som byggnaden ger våra uppsättningar gör det extra inspirerande att spela revy i Växjö.

Teatern invigdes 1849 och är därmed en av Sveriges äldsta landsortsteatrar.

Byggnaden ritades av dåvarande länsarkitekten Teodor Ankarsvärd som även var mannen bakom stadens stadshotell. Invigningen på annandag jul 1849 firades med att Elfforss teatersällskap framförde femaktaren Barnhusvärlden eller Världens dom.

Gästande teatersällskap har genom åren haft ett stort utrymme i teaterns repertoar. Allt från klassiska dramer till lättsam underhållning har Växjöborna bjudits på. Under det glada 1920-talet var det tätt mellan föreställningarna och underhållning i det lättare genren tycks ha dominerat. 

I en skrift inför teaterns 100-årsjubileum 1949 beskrivs publikens förväntningar under tiden efter första världskriget: "Vad folk på den här tiden mest ville ha, det var emellertid revyer. Och revyer drällde det ner, både bättre och sämre." (Växjö Teater 100 år, Martin Sjöstrand) Till det bättre kan med säkerhet räknas Karl Gerhard och Ernst Rolf som båda gästade Växjö Teater.

Det har spelats mycket revy på teatern även senare. Sedan 1930-talet har också den seriösa dramatiken, genom Riksteaterns försorg, kontinuerligt varit en viktig del av utbudet. En lokalavdelning av Riksteatern bildades 1933 och fick senare namnet Växjö Teaterförening.

Teaterbyggnadens stomme är sig ganska lik sedan invigningen för drygt 150 år sedan. På 1950-talet gjordes dock ett antal ombyggnader, bland annat tillkom då den västra delen som innehåller loger och kansli. Även de nuvarande stolsraderna i salongen är från 50-talet.

Växjö Teater rymmer cirka 400 besökare, varav drygt 200 på parkett. En del platser längst upp, på andra raden, har dock så begränsad sikt att de normalt inte utnyttjas. Teatern är byggnadsminnesförklarad. I foajéutrymmena finns rikligt med bilddokument som vittnar om teaterns rika historia - studera gärna dem när ni besöker oss!